p_inici1.gif web_club_new024014.gif web_club_new024012.gif web_club_new024010.gif web_club_new024008.gif p_cos%20t%E8cnic1.gif p_instalacions%20club1.gif p_especialitats1.gif p_escola1.gif p_junta%20directiva1.gif
Composició junta directiva del club atletisme Montornès
Fernando izaguirre: president , responsable vestuari , responsable desplaçaments.
Sebastián González: vicepresident 1º- responsable esdeveniments socials.
Rafael Carrillo.: vicepresident 2º - responsable esdeveniments esportius responsable institucions.
Luisa Campo: secretària , responsable esdeveniments socials.
Encarna Carrillo: tresoreria.
Cristóbal García: responsable premsa.
José Rodríguez: responsable material tècnic.
Pilar Simón: responsable esdeveniments socials.
José Luís Zarco: responsable atletes veterans.
Francisco Díaz: responsable atletes veterans.
Jos petit: responsable esdeveniments esportius , responsable institucions.
Pascual López: responsable esdeveniments esportius , assessor administratiu.
Esteban Jiménez: responsable àrea tècnica.
Ivan Limia: assesor tècnic.
p_informaci%F31.gif web_club_new024003.gif web_club_new024001.gif